Main menu

Banefag
Signal

Togelektriker

Togelektrikeren arbeider innenfor jernbaner og sporveisselskaper med installasjon og Vedlikehold av elektriske anlegg og utstyr på rullende jernbane- og sporveismateriell.

Togelektrikerens arbeidsområde omfatter installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg på vognmateriell for jernbaner, forstadsbaner, tunnelbaner og sporvogner. Faget omfatter arbeid på både lavspennings- og høyspenningsanlegg.

Læreplass i jernbanen kan du trygt satse på!

Som lærling har du lønn under utdannelsen, med fagbrev er det uante muligheter både innen sektoren og i andre bransjer.
Husk at med fagbrev og allmenn påbygging kan du gå videre til høyere utdannelse eller du kan ta høyere utdanning direkte via Y-veien, om du ønsker det.
Synes du det høres interessant ut med et yrke innen en sektor med lange tradisjoner for fagopplæring og hvor høy kvalitet på utført arbeid er et absolutt krav?
Bedriftene innenfor jernbanen i Norge trenger interesserte og ivrige medarbeidere innen jernbanefagene.