Togelektriker

Togelektrikeren arbeider innenfor jernbaner og sporveisselskaper med installasjon og Vedlikehold av elektriske anlegg og utstyr på rullende jernbane- og sporveismateriell.

Togelektrikerens arbeidsområde omfatter installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg på vognmateriell for jernbaner, forstadsbaner, tunnelbaner og sporvogner. Faget omfatter arbeid på både lavspennings- og høyspenningsanlegg.

Skroll til toppen