Main menu

Banefag
Signal

Opplæringskontoret for Jernbanesektoren, OKJ, er et landsdekkende opplæringskontor som ble opprettet i 2007 for bedrifter som har lærlinger i jernbanen.

Vår oppgave er å administrere fagopplæringen i medlemsbedriftene, slik at lærlingene får best mulig opplæring og blir dyktige fagarbeidere.

Jernbanens viktigste fag er banemontør, signalmontør og energimontør. Vi har også lærlinger innen fagene elektriker, togelektriker og industrimontør.

Opplæringskontorets styremedlemmer kommer fra medlemsbedriftene, samt Jernbanedirektoratet og Bane Nor.

Opplæringskontoret har to ansatte:

 • Harald Eide Galtung, Daglig leder
 • Jan Frode Rosenblad, Fagkonsulent

Opplæringskontorets sentrale oppgaver er:

 • Rekruttering
 • Kontakt med videregående skoler
 • Bindeledd til fylkeskommunene
 • Formidling av læreplasser
 • Opprette lærekontrakt
 • Følge opp lærlingen i bedriften
 • Veiledning og assistanse til bedrifter og lærlinger
 • Hospitering og omplassering når det kreves
 • Organisering av restteoriundervisning
 • Oppmelding til fagprøve

Læreplass i jernbanen kan du trygt satse på!

Som lærling har du lønn under utdannelsen, med fagbrev er det uante muligheter både innen sektoren og i andre bransjer.
Husk at med fagbrev og allmenn påbygging kan du gå videre til høyere utdannelse eller du kan ta høyere utdanning direkte via Y-veien, om du ønsker det.
Synes du det høres interessant ut med et yrke innen en sektor med lange tradisjoner for fagopplæring og hvor høy kvalitet på utført arbeid er et absolutt krav?
Bedriftene innenfor jernbanen i Norge trenger interesserte og ivrige medarbeidere innen jernbanefagene.