Opplæringskontoret

Opplæringskontoret for Jernbanesektoren, OKJ, er et landsdekkende opplæringskontor som ble opprettet i 2007 for bedrifter som har lærlinger i jernbanen.

Vår oppgave er å administrere fagopplæringen i medlemsbedriftene, slik at lærlingene får best mulig opplæring og blir dyktige fagarbeidere.

Jernbanens viktigste fag er banemontør, signalmontør og energimontør. Vi har også lærlinger innen fagene elektriker, togelektriker og industrimontør.

Opplæringskontorets styremedlemmer kommer fra medlemsbedriftene, samt Jernbanedirektoratet og Bane Nor.

Opplæringskontoret har to ansatte:

 • Harald Eide Galtung, Daglig leder
 • Jan Frode Rosenblad, Fagkonsulent

Opplæringskontorets sentrale oppgaver er:

 • Rekruttering
 • Kontakt med videregående skoler
 • Bindeledd til fylkeskommunene
 • Formidling av læreplasser
 • Opprette lærekontrakt
 • Følge opp lærlingen i bedriften
 • Veiledning og assistanse til bedrifter og lærlinger
 • Hospitering og omplassering når det kreves
 • Organisering av restteoriundervisning
 • Oppmelding til fagprøve
Skroll til toppen