Main menu

Styrets medlemmer

Opplæringskontorets styremedlemmer representerer medlemsbedrifter som er aktive lærebedrifter.

I tillegg til styrets medlemmer har to observatører møterett. En fra Jernbanedirektoratet som er ansvarlig for kompetansen i jernbanen og en fra Bane Nor som ansvarlig for infrastrukturen.

Ann-Christin Gussiås. Styreleder.
Baneservice AS.
Renate Løno. Nestleder.
Sporveien AS.
Even Hedland. Styremedlem.
NRC Group AS.
Anne Marte Skaanes. Styremedlem.
RailCom AS
Trude Berntzen. Styremedlem.
Spordrift AS
Tore Andre Strand. Styremedlem.
Veidekke Entreprenør AS.
Bente Tangen. Observatør.
Jernbanedirektoratet.
Yvonne Nabben. Observatør.
Bane Nor.

Læreplass i jernbanen kan du trygt satse på!

Som lærling har du lønn under utdannelsen, med fagbrev er det uante muligheter både innen sektoren og i andre bransjer.
Husk at med fagbrev og allmenn påbygging kan du gå videre til høyere utdannelse eller du kan ta høyere utdanning direkte via Y-veien, om du ønsker det.
Synes du det høres interessant ut med et yrke innen en sektor med lange tradisjoner for fagopplæring og hvor høy kvalitet på utført arbeid er et absolutt krav?
Bedriftene innenfor jernbanen i Norge trenger interesserte og ivrige medarbeidere innen jernbanefagene.