Styrets medlemmer

Opplæringskontorets styremedlemmer representerer medlemsbedrifter som er aktive lærebedrifter.

I tillegg til styrets medlemmer har to observatører møterett. En fra Jernbanedirektoratet som er ansvarlig for kompetansen i jernbanen og en fra Bane Nor som ansvarlig for infrastrukturen.

Trude Berntzen. Styremedlem. Styreleder.
Spordrift AS.
Even Hedland. Nestleder.
NRC Group AS.
Ann-Christin Gussiås.
Baneservice AS.
Tore Andre Strand. Styremedlem.
Veidekke Entreprenør AS.
Kari Kolle Steinrud. Styremedlem.
Sporveien AS.
Trond Michael Andersen. Observatør.
Jernbanedirektoratet.
Yvonne Nabben. Observatør.
Bane Nor SF.
Skroll til toppen