Våre lærebedrifter

Disse selskapene kan tilby læreplasser i samarbeid med opplæringskontoret for jernbanesektoren, og vil gjerne møte deg som søker.

Baneservice er Norges største jernbaneentreprenør og leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet i Skandinavia. Vi bygger og vedlikeholder spor, signalanlegg, kontaktledninger og teleanlegg.
Baneservice AS


Veidekke er Norges største entreprenørselskap og har ca. 220 lærlinger fordelt på forskjellige fag innen bygg- og anleggsbransjen. Veidekke Bane er en del av Veidekke Anlegg og er et definert satsingsområde for selskapet. Vi fornyer og vedlikeholder spor, kontaktledningsanlegg, signalanlegg, lavspentanlegg og teleanlegg. Veidekke Bane har lærlinger innen banemontørfaget, signalmontørfaget og energimontørfaget. Som lærling hos oss får du en solid utdannelse med gode fremtidsutsikter i et trygt, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø.
Veidekke AS


Spordrift AS er en totalleverandør av tjenester knyttet til baneinfrastruktur. Vi har bred kompetanse innen drift og bygging av jernbane og i tillegg lang erfaring innen rådgivning. Spordrift kan tilby leveranser av høy kvalitet over hele landet i forbindelse med drift og vedlikehold av spor, kontaktledning-, signal-, og lavspenningsanlegg.

Spordrift AS


Sporveien_horisontal_RGB
Sporveien AS Produksjonsenheten driver vognverksted og leverer tjenester knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av bane- og sporveisrelatert infrastruktur. Dette omfatter blant annet bane-/sporanlegg, strømforsyningsanlegg, kontaktledningsanlegg, signal- og sikringsanlegg, samt stasjons- og administrasons-bygg. Produksjonsenheten er en enhet i Sporveien AS, avdelingen for drift og vedlikehold het tidligere Infrapartner.
Sporveien Oslo AS


InfraNord logo propotionsram
Infranord Norge AS et dynamisk og suksessrikt selskap med sterk vekst, gode resultater godt arbeidsforhold. Infranord Norge AS har blant annet utmerket seg ved å komme på annen plass for Oslo «Norske Gaselle Virksomhet». Infranord Norge har primært fokus på Spor og KL.
Infranord AB


NRC Group er Nordens største entreprenør innen banerelatert infrastruktur, med sterk tilstedeværelse i Norge, Sverige og Finland. Selskapet er en totalleverandør av banerelaterte tjenester, i tillegg til å levere tjenester til all transportrelatert infrastruktur som vei, havn, kai, broer og tunneler. Tjenestene inkluderer grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, telecom og signal samt miljøtjenester som sanering og gjenvinning.

NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og har en visjon om å være den ledende entreprenør innen infrastruktur i Norden.

NRC Norge AS


Railcom_logo_svart_bakgrunn
RailCom AS er et entrepenørselskap som har fokus på nybygging og vedlikehold av jernbane, trikk, T-bane og telekommunikasjon.
Vi ble stiftet i 2009 og er et ungt firma med lang erfaring. Sellskapets ansatte har utdannelse og lang erfaring innenfor de fagområder som vi ønsker å være best. Vår målsetning er å levere prosjekter med høy kvalitet og meget fornøyde kunder som resultat.
RailCom AS


Taraldsvik-konsernet, bestående av Taraldsvik Maskin AS og Elvenes Maskin AS, er maskinentreprenører med tilholdssted i Narvik og har i overkant av 100 ansatte. Taraldsvik Maskin AS ble etablert i 1989 og har bred erfaring innen ordinære maskinentreprenørtjenester, jernbanedrift, vintervedlikehold og spesialtransport. I tillegg har vi en topp moderne maskinpark.

Taraldsvik Maskin AS


Aarsleff rail AS er en allsisdig maskinentreprenør innenfor jernbane veg og anlegg, vårt spesialfelt er arbeid i og ved trafikkert spor. Vi har kontor på Rolvsøy.

Aarsleff rail AS


Logo

Norocs AS er en maskinentreprenør som bygger og vedlikeholder kontaktledningsanlegg for jernbane og trikk. Vi leverer alt fra prosjektering til utførelse og ferdigstillelse.

Norocs AS


Rail Infrastructure AS, også kalt RIAS, tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som strekker seg fra vedlikehold og oppgraderinger, til store prosjektleveranser innen jernbanetekniske fag. Med vår solide spesialkompetanse, erfaringer og kapasitet innen jernbanesegmentet, gjennomfører vi entrepriser i henhold til kundenes krav og forventninger. Vi skal være en forbildebedrift i bransjen og har etablert oss som en leverandør våre kunder kan stole på, og som leverer god kvalitet til avtalt pris og tid. Vi er i sterk vekst og har i dag 80 ansatte. RIAS er ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert.

Rail Infrastructure AS


Res Track Nordic tilbyr tjenester innen:

  • Planlegging og gjennomføring av sporarbeider, rehabilitering /nybygg samt koblingsbrudd
  • Anleggsledelse ved spor/sporveksel bygging, og sveising
  • HSV og LFS
  • Sveising og nøytralisering, vi sveiser PLA, SoWoS, SkV, SRG, SRZ


Gjermundshaug Bane driver entreprenørvirksomhet på jernbane og sporveier over hele landet. Selskapet leverer også vakt og fagrelaterte tjenester til jernbanevirksomheter, jernbaneentreprenører og sporveiene. I tillegg leverer selskapet bygge- og prosjektledelse til jernbaneprosjekter.

Gjermundshaug Anlegg AS


Rallarservice AS sine ansatte har bred erfaring innen innen banearbeid, termitsveising og sikkerhetstjeneste.

Rallarservice AS


JPL Rail har lang erfaring delvis bygget opp gjennom bred kompetanse innenfor Banefaget som også omhandler skinnesveising og kontroll av dette. Vi er fleksible i forhold til kunders ønsker og har Skandinavia som arbeidsområde. Med moderne utstyr og et bra team i ryggen gjennom våre samarbeid så har vi konkurransedyktige priser levert av hyggelige kollegaer som er opptatt av å levere kvalitet.

JPL Rail AS


Sikker Jernbane er en rådgivende og utførende bedrift innen jernbanesikkerhet, spor- og høyspentarbeid som tar sikkerheten og produktiviteten til entreprenørene på alvor. Vi og våre samarbeidspartnere har lang erfaring og er løsningsorienterte, interesserte, og stolte over å være med på jernbanens utvikling.

Sikker Jernbane AS


Nettpartner ønsker å være en troverdig, innovativ og handlekraftig samarbeidspartner for våre kunder og forretningsforbindelser. Vi vil ytterligere forsterke vår satsing på effektivisering av drift og kommunikasjon gjennom IKT-løsninger, og har gjennom de siste års kjøp og fusjoner kraft til å realisere dette. «Nettpartner skal være best på ideer og konsepter innen bygging, vedlikehold og kontroll av kabel-og ledningsbasert infrastruktur. «Nettpartner skal være best på ideer og konsepter innen bygging, vedlikehold og kontroll av kabel-og ledningsbasert infrastruktur.»

Nettpartner AS


Signal Companiet AS leverer tjenester innen jernbane og sporvei.

Signal Companiet AS


Skroll til toppen