Læretid i utlandet

Er du mellom 18 og 25 år, har vært lærling i minimum 6 mnd, og ønsker en utfordring utenom det vanlige?

Erasmus+ er EUs program for internasjonalisering av utdanningen. Som lærling kan du søke om å gjennomføre ca 3 måneder av læretiden i et annet europeisk land.

I utgangspunktet kan alle søke men bedriften du er lærling i må selvsagt være positivt innstilt, videre vektlegges selvstendighet, orden, oppførsel og gode tilbakemeldinger.

Hensikten med oppholdet er at du skal få oppleve hvordan ditt fag utøves i et annet land og at du gjennom oppholdet skal få et innblikk i landets kultur. Kanskje knytter du også noen kontakter?

Du får språkkurs, arbeidssted, bolig og forsikring dekket av stipendet. Stipendet dekker også en del utgifter til kost, men du må regne med å dekke noe utgifter selv. For opphold over 3 måneder kan du i tillegg søke lån og stipend i Lånekassen.

Er du interessert i læretid i utlandet, diskuter med din arbeidsgiver og ta så kontakt med oss i OKJ, så kan vi undersøke mulighetene sammen!

Erasmus+ administreres av fylkeskommunene, her ser du Akershus, Innlandet, Trøndelag, sin informasjon, du finner kontaktpersoner i din egen fylkeskommune ved å søke læretid i Europa og fylkets navn.

Skroll til toppen