Main menu

Banefag
Signal

Læretid i utlandet

Er du mellom 18 og 25 år, har vært lærling i minimum 6 mnd, og ønsker en utfordring utenom det vanlige?

Erasmus+ er EUs program for internasjonalisering av utdanningen. Som lærling kan du søke om å gjennomføre ca 3 måneder av læretiden i et annet europeisk land.

I utgangspunktet kan alle søke men bedriften du er lærling i må selvsagt være positivt innstilt, videre vektlegges selvstendighet, orden, oppførsel og gode tilbakemeldinger.

Hensikten med oppholdet er at du skal få oppleve hvordan ditt fag utøves i et annet land og at du gjennom oppholdet skal få et innblikk i landets kultur. Kanskje knytter du også noen kontakter?

Du får språkkurs, arbeidssted, bolig og forsikring dekket av stipendet. Stipendet dekker også en del utgifter til kost, men du må regne med å dekke noe utgifter selv. For opphold over 3 måneder kan du i tillegg søke lån og stipend i Lånekassen.

Er du interessert i læretid i utlandet, diskuter med din arbeidsgiver og ta så kontakt med oss i OKJ, så kan vi undersøke mulighetene sammen!

Erasmus+ administreres av fylkeskommunene, her ser du Viken, Innlandet, Trøndelag, sin informasjon, du finner kontaktpersoner i din egen fylkeskommune ved å søke læretid i Europa og fylkets navn.

Læreplass i jernbanen kan du trygt satse på!

Som lærling har du lønn under utdannelsen, med fagbrev er det uante muligheter både innen sektoren og i andre bransjer.
Husk at med fagbrev og allmenn påbygging kan du gå videre til høyere utdannelse eller du kan ta høyere utdanning direkte via Y-veien, om du ønsker det.
Synes du det høres interessant ut med et yrke innen en sektor med lange tradisjoner for fagopplæring og hvor høy kvalitet på utført arbeid er et absolutt krav?
Bedriftene innenfor jernbanen i Norge trenger interesserte og ivrige medarbeidere innen jernbanefagene.