Telekommunikasjonsmontør

Sentrale arbeidsområder for telekommunikasjonsmontørfaget er planlegging, utbygging,  installasjon og drift av anlegg for offentlige og private telenett, kabel-tV-nett, datanettog anlegg for overføring av radio- og satellittsamband, og installasjon av utstyr og tjenester tilknyttet nettverkene.

Faget kan deles inn i følgende områder: 
Utbygging og drift av bl.a.

  • telekabelanlegg, kobber-, fiber- og hybridkabler
  • telefonsentraler
  • alarm- og sikkerhetsanlegg

Installasjon og drift av

  • bredbåndstjenester, digitale og analoge tjenester i offentlige og private telenett
  • lokale datanett (som LAn, WLAn og WiFi)
  • alarm-, sikkerhets- og styringssystemer

Arbeidsoppgavene for en telekommunikasjonsmontør krever selvstendighet, helhetlig tenkning og evne til tverrfaglig samarbeid. Lærlingen bør ha normalt fargesyn, og evne og
vilje til å arbeide i store høyder. Videre bør du kunne yte god service.

Opptakskrav
Bestått Vg1 elektrofag og Vg2 Data og elektronikk.

Læretid
Det inngås Lærekontrakt og læretiden er to og et halvt år.

Læretiden gjennomføres hos en av bedriftene som opplæringskontoret for jernbanesektoren samarbeider med. Den teoretiske delen av opplæringen foregår på det
nærmeste stedet med teorikurs.

Fagbrev
Etter endt læretid avlegges fagprøve og lærlingen får fagbrev som telekommunikasjonsmontør.

Skroll til toppen