Signalmontør

En signalmontør arbeider med drift, vedlikehold, feilretting, og montering av ulike typer signalanlegg. Dette kan være fjernstyringsanlegg, forskjellige former for sikringsanlegg eller automatisk togkontroll.

De avanserte signalsystemene gjør det mulig å drive jernbaner på en driftssikker måte. Systemene består av både relébaserte og datastyrte anlegg.

Arbeidsoppgavene til en signalmontør er svært varierte og innebærer mekanisk arbeid, kabellegging og bruk av moderne data- og måleutstyr. Signalmontøren har strenge krav til nøyaktighet i arbeidet, ettersom man har et medansvar for sikkerheten til mennesker og matriell.

Ny teknologi gjør at signalmontører blir løpende oppdatert og etterutdannet, blant annet på kurs ved norsk jernbaneskole og Järnvägskolan i Sverige.

Opptakskrav
Bestått Vg1 elektrofag og Vg2 elenergi.

Nye læreplaner 2020, oppstart lære 2022:

Vg1 Elektro og datateknologi og Vg2 Elenergi og ekom.

Læretid
Det inngås Lærekontrakt og læretiden er to og et halvt år.

Læretiden er delt mellom verdiskapning og opplæring lokalt ute i bedriften og sentral opplæring med ca. 30 uker teoriundervisning.

Den sentrale opplæringsdelen avsluttes med en tverrfaglig eksamen.

Fagbrev
Etter endt læretid avlegges fagprøve i signalmontørfaget og
lærlingen får fagbrev som signalmontør.

Skroll til toppen