Industrimontør

Industrimontører arbeider med montasje, reparasjon og vedlikehold av maskiner, mekanisk og elektromekanisk utstyr samt pneumatiske og hydrauliske komponenter.

I jernbane og sporvei arbeider industrimontøren med reparasjon og vedlikehold av rullende materiell.

Håndtering av måleutstyr, håndverktøy og småmaskiner og verktøymaskiner, samt utstyr for sveising og skjæring i ulike materialer, festemetoder, skrueforbindelser, oljer og smøreutstyr inngår i faget.

Skroll til toppen