Energimontør

Energimontøren monterer og vedlikeholder fordelingsnettet som forsyner jernbanen med strøm.

På de fleste jernbanestrekninger i Norge brukes det i dag elektrisk energi som drivkraft for togene. Anleggene for strømforsyning består blant annet av matestasjoner, overføringslinjer og kontaktledninger for overføring av elektrisk kraft til togene.

Arbeidet med montering, drift og vedlikehold av disse anleggene utføres av energimontører. De reiser master og strekker ledninger i luftnett, og arbeider ofte i store høyder.

Elektrisiteten kan medføre store skader dersom utførelsen av arbeidet og kontrollen av nettet ikke er god nok. Derfor har energimontørene et medansvar for at driften av jernbanenettet i norge drives uten fare for mennesker eller matriell.

Etter avlagt fagbrev og ansettelse får energimontøren ofte løpende tilleggsopplæring i de ulike kontaktledningssytemene.

Opptakskrav
bestått Vg1 elektrofag og Vg2 elenergi.

Nye læreplaner 2020, oppstart lære 2022:

Vg1 Elektro og datateknologi og Vg2 Elenergi og ekom.

Læretid
Det inngås Lærekontrakt og læretiden er normalt to og et halvt år.

Læretiden består av praktisk opplæring hos en bedrift kombinert med teoretisk undervisning.

Fagbrev
Etter endt læretid avlegges fagprøve i energimontørfaget og lærlingen får fagbrev som energimontør.

Skroll til toppen