Elektriker

Elektrikere i jernbanesektoren har svært varierte arbeidsoppgaver, som installasjon av lys og varme, kommunikasjons- og varslingsanlegg eller installering av automatiserte styringsanlegg. Elektrikeren må derfor beherske alt fra legging av kabler til installasjon av datastyrte styringsanlegg og anlegg for sporveksler.

Som elektriker innen jernbanen får du ofte ansvaret for store og utfordrende arbeidsoppgaver som krever evne til å samarbeide med andre, selvstendighet og viljen til å levere et godt arbeid som bidrar til høy sikkerhet.

Opptakskrav
bestått Vg1 elektrofag og Vg2 elenergi.

Nye læreplaner 2020, oppstart lære 2022:

Vg1 Elektro og datateknologi og Vg2 Elenergi og ekom.

Læretid
Det inngås Lærekontrakt og læretiden er to og et halvt år.

Læretiden gjennomføres hos en av bedriftene som opplæringskontoret for jernbanesektoren samarbeider med. Den teoretiske delen av opplæringen foregår på det nærmeste stedet med teorikurs.

Fagbrev
Etter endt læretid avlegges fagprøve i elektrikerfaget, og lærlingen får fagbrev som elektriker

Skroll til toppen