Main menu

Togelektriker

Togelektrikeren arbeider innenfor jernbaner og sporveisselskaper med installasjon og Vedlikehold av elektriske anlegg og utstyr på rullende jernbane- og sporveismateriell.

Togelektrikerens arbeidsområde omfatter installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg på vognmateriell for jernbaner, forstadsbaner, tunnelbaner og sporvogner. Faget omfatter arbeid på både lavspennings- og høyspenningsanlegg.

Link til togelektriker  http://www.udir.no/kl06/TOG3-01/Hele/Formaal/

Jernbanen kan du trygt satse på

jernbanespor
Som ferdig utdannet vil du ha en spesialkompetanse det er stor etterspørsel etter.
Jernbanen er et miljøriktig alternativ! Jernbanen er et satsingsområde og det finnes mange spennende utfordringer for våre lærlinger. Vi har jobber over store deler av landet.