Main menu

Våre lærebedrifter

Disse selskapene kan tilby lærlingeplasser i samarbeid med opplæringskontoret for jernbanesektoren og vil gjerne møte deg.

rjrd1zry

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.
banenor.no


Baneservice
Baneservice er Norges største jernbaneentreprenør og leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet i Skandinavia. Vi bygger og vedlikeholder spor, signalanlegg, kontaktledninger og teleanlegg.
baneservice.no


Veidekke liten

Veidekke er Norges største Entreprenør og har ca 200 lærlinger fordelt på forskjellige fag innen Bygg & Anleggsbransjen. Veidekke Bane er en del av Veidekke Entreprenør sitt satsingsområdet. Vi fornyer –og vedlikeholder spor, kontaktledningsanlegg, signalanlegg, lavspentanlegg og teleanlegg. Veidekke Bane har lærlinger innen banemontørfaget, signalmontørfaget, energimontørfaget og elektrikerfaget. Som lærling hos oss får du en solid utdannelse med gode fremtidsutsikter i et trygt, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø.
veidekke.no


Sporveien_horisontal_RGB
Sporveien AS Produksjonsenheten driver vognverksted og leverer tjenester knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av bane- og sporveisrelatert infrastruktur. Dette omfatter blant annet bane-/sporanlegg, strømforsyningsanlegg, kontaktledningsanlegg, signal- og sikringsanlegg, samt stasjons- og administrasons-bygg. Produksjonsenheten er en enhet i Sporveien AS, avdelingen for drift og vedlikehold het tidligere Infrapartner.
sporveien.com


NJD
Hovedområdene for Norsk Jernbanedrift AS sin virksomhet er entreprenør- og prosjekteringstjenester innenfor alle jernbanetekniske fag. Vi har også virksomhet innenfor sikkerhetstjenester og maskintjenester. NJD er bygget opp med sterk fokus på fagkunnskap og entusiasme. NJD har som mål å utvikle en organisasjon som presterer på høyt nivå – der den enkelte ansatte utgjør forskjellen.
njd.no


InfraNord logo propotionsram
Infranord Norge AS et dynamisk og suksessrikt selskap med sterk vekst, gode resultater godt arbeidsforhold. Infranord Norge AS har blant annet utmerket seg ved å komme på annen plass for Oslo «Norske Gaselle Virksomhet». Infranord Norge har primært fokus på Spor og KL.
infranord.se/noNRC Bane er Norges største private jernbaneentreprenør. Vi bygger og vedlikeholder jernbane og leverer alle jernbanetekniske fag. NRC Rail Norge AS setter den ansatte i førersetet, og vi har noen av landets beste fagarbeidere innen alle fag. NRC Rail Norge AS ønsker lærlinger i alle fag, og som lærling hos oss får du landets beste fagutdannelse hos Norges hurtigst voksende jernbaneentreprenør.
nrcgroup.com


Railcom_logo_svart_bakgrunn
RailCom AS er et entrepenørselskap som har fokus på nybygging og vedlikehold av jernbane, trikk, T-bane og telekommunikasjon.
Vi ble stiftet i 2009 og er et ungt firma med lang erfaring. Sellskapets ansatte har utdannelse og lang erfaring innenfor de fagområder som vi ønsker å være best. Vår målsetning er å levere prosjekter med høy kvalitet og meget fornøyde kunder som resultat.
railcom.as


http://www.taraldsvik.no/wp-content/uploads/2015/11/TaraldsvikMaskin-e1448611818573.png

Taraldsvik-konsernet, bestående av Taraldsvik Maskin AS og Elvenes Maskin AS, er maskinentreprenører med tilholdssted i Narvik og har i overkant av 100 ansatte. Taraldsvik Maskin AS ble etablert i 1989 og har bred erfaring innen ordinære maskinentreprenørtjenester, jernbanedrift, vintervedlikehold og spesialtransport. I tillegg har vi en topp moderne maskinpark.

taraldsvik.no


Logo banedrift as

Banedrift AS er en allsisdig maskinentreprenør innenfor jernbane veg og anlegg, vårt spesialfelt er arbeid i og ved trafikkert spor. Vi har kontor på Rolvsøy.

banedrift.com


 

Logo

Norocs AS er en maskinentreprenør som bygger og vedlikeholder kontaktledningsanlegg for jernbane og trikk. Vi leverer alt fra prosjektering til utførelse og ferdigstillelse.

norocs.no


Landsdekkende entreprenør for installasjoner og vedlikehold innen jernbanetekniske fag.

riasnorway.no


 

Res Track Nordic tilbyr tjenester innen:

  • Planlegging og gjennomføring av sporarbeider, rehabilitering /nybygg samt koblingsbrudd
  • Anleggsledelse ved spor/sporveksel bygging, og sveising
  • HSV og LFS
  • Sveising og nøytralisering, vi sveiser PLA, SoWoS, SkV, SRG, SRZ

Gjermundshaug Bane driver entreprenørvirksomhet på jernbane og sporveier over hele landet. Selskapet leverer også vakt og fagrelaterte tjenester til jernbanevirksomheter, jernbaneentreprenører og sporveiene. I tillegg leverer selskapet bygge- og prosjektledelse til jernbaneprosjekter.

bga.no


Rallarservice AS sine ansatte har bred erfaring innen innen banearbeid, termitsveising og sikkerhetstjeneste.

rallar-service.no


 

Jernbanen kan du trygt satse på

jernbanespor
Som ferdig utdannet vil du ha en spesialkompetanse det er stor etterspørsel etter.
Jernbanen er et miljøriktig alternativ! Jernbanen er et satsingsområde og det finnes mange spennende utfordringer for våre lærlinger. Vi har jobber over store deler av landet.