Main menu

Banemontør

bane_storEn banemontør arbeider med nybygging av jernbanespor og med vedlikehold og reparasjon av skinner, sviller og sporvekslere.

Skinnegående transport møter stadig høyere krav til hastighet på togene, til større tetthet mellom dem og til at togene må være i rute. Dermed må det eksisterende banesystemet utnyttes stadig bedre.

Som banemontør må man kunne arbeide både selvstendig og i arbeidslag. Siden kravene til sikkerhet og effektivitet på jernbanenettet er høye, kreves det at jernbanemontøren
arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk. For å kunne løse oppgavene som banemontør, kreves det en kombinasjon av teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter.

Opptakskrav
Bestått Vg1 bygg- og anleggsteknikk og Vg2 Anleggsteknikk.

Læretid
Det inngås Lærekontrakt og læretiden er normalt to år, med kombinert opplæring og verdiskapning.

Læretiden gjennomføres hos en av bedriftene som opplæringskontoret for jernbanesektoren samarbeider med.

Fagbrev
Etter endt læretid avlegges fagprøve i banemontørfaget, og lærlingen får fagbrev som banemontør

Jernbanen kan du trygt satse på

jernbanespor
Som ferdig utdannet vil du ha en spesialkompetanse det er stor etterspørsel etter.
Jernbanen er et miljøriktig alternativ! Jernbanen er et satsingsområde og det finnes mange spennende utfordringer for våre lærlinger. Vi har jobber over store deler av landet.