Banemontørlærlinger i RailCom AS

RailCom ser etter 2 nye lærlinger innen banemontørfaget.

Hva gjør en banemontør i RailCom

Banemontører hos oss jobber fortrinnsvis med vedlikehold og reparasjon av skinner, sviller og sporvekslere. Arbeidsområdene er relatert til både tog, trikk og t-bane og du vil jobbe både «innendørs» og utendørs langs spor og linje. Du rydder også skog langs sporet, rydder snø på sporanlegg / publikumsarealer i vintersesongen, og jobber kanskje også noe med nybygging, avhengig av prosjektene vi har gående. Vi stiller krav til gode praktiske og teoretiske kunnskaper tilknyttet sikkerhet, nøyaktighet, tegninger, teknologi og materialer. Kunnskap og etterleving av HMS og tekniske regelverk har også sterkt fokus.

Som lærling i RailCom inngår du i arbeidslag som i hovedregel jobber 7/7-turnus (dvs. 7 dager på jobb, etterfulgt av 7 dager med fri / avspasering). Du vil ha en «fadder» som følger deg gjennom læretiden, og som skal hjelpe til med å sørge for at du når målene i læreplanen.

Hvem er du?

Du er lærevillig og nysgjerrig! Du liker å jobbe i team og du liker å jobbe ute i all slags vær. Du er punktlig og pålitelig, og du er villig til å delta i alle arbeidsprosessene fra A til Å. Praktiske evner er viktig, men du må også ha gode teoretiske kunnskaper så vel som god kompetanse innen teknikk og elektronikk. Ved siden av å samarbeide godt med andre må du også kunne jobbe godt selvstendig og gjøre egne vurderinger.

Krav til deg som vil søke

Fortrinnsvis ønsker vi at du har bestått VG1 og VG2 innen Anleggsteknikk (gir læretid på 2 år). Har du allerede fagbrev, eller har bestått VG1 og VG2, innen linjer som byggteknikk eller teknologi og industriell produksjon, kan også dette være aktuelt. Læretiden reguleres i henhold til gjeldende regelverk.

Du må beherske norsk godt, skriftlig og muntlig.

For å kunne bli banemontør må du gjennom en helseundersøkelse som gjøres jamfør kravene i «Forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog» . For å bestå denne undersøkelsen kan du ikke være diabetiker eller ha nedsatt hørsel eller fargesyn.

SØKNAD

Send søknadstekst til annemarte@railcom.as. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Husk å legge ved:

  • Kompetansebevis for VG1 og VG2, evt. karakterutskrift for 1. halvår om du nå går VG2 (kompetansebevis for VG2 må ettersendes).
  • CV med oversikt over eventuelle praksisplasser, kurs og kompetansebevis du skulle ha tilegnet deg. Har du hatt praksisplass eller jobb ser vi gjerne at du setter opp en referanseperson med kontaktinformasjon.
Skroll til toppen