Main menu

Styrets medlemmer

Opplæringskontorets styremedlemmer representerer medlemsbedrifter som er aktive lærebedrifter. I tillegg er det ett styremedlem fra Jernbanedirektoratet som er ansvarlig for kompetansen i jernbanen og ett fra Bane Nor som er ansvarlig for infrastrukturen.

Ann-Christin Gussiås. Styreleder.
Baneservice AS.
Renate Løno. Nestleder
Sporveien AS.
Yvonne Nabben.
Bane Nor.
Bente Tangen.
Jernbanedirektoratet.
Tor Mauritz Olsen.
Norsk Jernbanedrift AS.
Even Hedland
NRC Group AS.
Anne Marte Skaanes
RailCom AS
Trude Berntzen.
Spordrift AS
Tore Andre Strand. 
Veidekke Entreprenør AS.

Læreplass i jernbanen kan du trygt satse på!

Som lærling har du lønn under utdannelsen, med fagbrev er det uante muligheter både innen sektoren og i andre bransjer.
Husk at med fagbrev og allmenn påbygging kan du gå videre til høyere utdannelse eller du kan ta høyere utdanning direkte via Y-veien, om du ønsker det.
Synes du det høres interessant ut med et yrke innen en sektor med lange tradisjoner for fagopplæring og hvor høy kvalitet på utført arbeid er et absolutt krav?
Bedriftene innenfor jernbanen i Norge trenger interesserte og ivrige medarbeidere innen jernbanefagene.