Main menu

Våre lærefag

Som ferdig utdannet vil du ha en spesialkompetanse det er stor etterspørsel etter nå og i framtiden. Du kan bli lærling i fagene signalmontør, energimontør, banemontør, elektriker og telekommunikasjonsmontør.

Her finner du filmer om arbeid på jernbanen

signalSignalmontør
En signalmontør arbeider med drift, vedlikehold, feilretting, og montering av ulike typer signalanlegg. Dette kan være fjernstyringsanlegg, forskjellige former for sikringsanlegg eller automatisk togkontroll.
energiEnergimontør
Energimontøren monterer og vedlikeholder fordelingsnettet som forsyner jernbanen med strøm.
baneBanemontør
En banemontør arbeider med nybygging av jernbanespor og med vedlikehold og reparasjon av skinner, sviller og sporvekslere.
elektrikerElektriker
Elektrikere i jernbanesektoren har svært varierte arbeidsoppgaver, som installasjon av lys og varme, kommunikasjons- og varslingsanlegg eller installering av automatiserte styringsanlegg.
teleTelekommunikasjonsmontør
Sentrale arbeidsområder for telekommunikasjonsmontørfaget er planlegging, utbygging,  installasjon og drift av anlegg for offentlige og private telenett, kabel-tv-nett, datanettog anlegg for overføring av radio- og satellittsamband, og installasjon av utstyr og tjenester tilknyttet nettverkene.

Togelektrikeren arbeider innenfor jernbaner og sporveisselskaper med installasjon og vedlikehold av elektriske anlegg og utstyr på rullende jernbane- og sporveismateriell.

Industrimontører arbeider med montasje, reparasjon og vedlikehold av maskiner, mekanisk og elektromekanisk utstyr samt pneumatiske og hydrauliske komponenter.

Jernbanen kan du trygt satse på

jernbanespor
Som ferdig utdannet vil du ha en spesialkompetanse det er stor etterspørsel etter.
Jernbanen er et miljøriktig alternativ! Jernbanen er et satsingsområde og det finnes mange spennende utfordringer for våre lærlinger. Vi har jobber over store deler av landet.