Main menu

Industrimontør

Industrimontører arbeider med montasje, reparasjon og vedlikehold av maskiner, mekanisk og elektromekanisk utstyr samt pneumatiske og hydrauliske komponenter.

Håndtering av måleutstyr, håndverktøy og småmaskiner og verktøymaskiner, samt utstyr for sveising og skjæring i ulike materialer, festemetoder, skrueforbindelser, oljer og smøreutstyr inngår i faget.

Link til industrimontør http://www.udir.no/kl06/IMO3-01/Hele/Formaal/

Jernbanen kan du trygt satse på

jernbanespor
Som ferdig utdannet vil du ha en spesialkompetanse det er stor etterspørsel etter.
Jernbanen er et miljøriktig alternativ! Jernbanen er et satsingsområde og det finnes mange spennende utfordringer for våre lærlinger. Vi har jobber over store deler av landet.